در این اپیزود از رادیو ژین میخواییم معقوله ی خوشحالی رو بررسی کنیم و بپرسیم که اساسا خوشحالی چیه و با چه چیزایی که کمتر به فکرمون رسیدن میتونیم خوشحال باشیم.

در آخر هم یه داستان کوتاه مرتبط با موضوع میشنویم.

نظرات خود را با در میان بگذارید؛

[email protected]

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör danial anvari. Innehållet i podden är skapat av danial anvari och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.