This week we're re-releasing Granny's rendition of the classic story, Sleeping Beauty.

This one has fairies, magic gifts, evil curses, and much much more!

https://www.instagram.com/fairytalepodcast/

http://storicmedia.com/fairy-tales-with-granny-macduff

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Storic Podcasts. Innehållet i podden är skapat av Storic Podcasts och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.