Karin Lobo Lundgren (Samhällsplanerare, Spacescape, Stockholm)

Vi pratar om rapporten: Barnvänliga stadsdelar! Analys av barnvänlighet, barntäthet och barnandel i Sverige

Läs mer om projektet här!

Länk till rapporten här!

Länk till kortversion (presentationen från seminariet) här.

På uppdrag av HSB har Spacescape studerat var och hur barn bor i svenska städer och vad som är och upplevs barnvänligt. Omfattande geografiska analyser har genomförts av hela Sverige. Barntätast stadsdelar återfinns i innerstäder och miljonprogram. Barntätast (0–9 år) i Sverige är Möllevången, Örtagården/Rosengård i Malmö och Olivedal i Göteborg. Stadsdelar med högst andel barn återfinns i nybyggda stadsdelar, småhusområden och miljonprogram. Högst barnandel i Sverige har de nybyggda stadsdelarna Lindbacken i Uppsala, Järvastaden i Solna och Riksten i Botkyrka.

En enkätundersökning har genomförts i Stockholmsregionen och med hjälp av regressionsmodell och GIS har alla bostadsområden i Stockholms län klassats i barnvänlighet (0–10). Småhusområden med högst barnvänlighet i Stockholm enligt modellen är Silverdal, Södra Ängby och Höglandet. Flerbostadsområden med högst barnvänlighet är medeltäta förorter i innerstadens krans: Gröndal, Abrahamsberg och Björkhagen. En medelhög täthet på 3–6 våningar där det finns rikligt med friytor, service och begränsad biltrafik är gemensamma nämnare för barnvänliga stadsdelar.

Keep Up the Good Work. Keep Loving Cities ❤️️

All opinions expressed in each episode are personal to the guest and do not represent the Host of Urbanistica Podcast unless otherwise stated.

Let's connect and talk further about this episode Mustafa Sherif Linkedin.

Visit  Mustafasherif.com for collaborations and nominations or email me at [email protected]

Follow Urbanistica on Instagram, Facebook & Youtube channel.

Thanks to Urbanistica Podcast partner AFRY

AFRY is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry, and infrastructure.

Read more about AFRY https://afry.com/en

KEEP UP THE GOOD WORKKEEP LOVING CITIES https://plus.acast.com/s/urbanistica.

<

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/urbanistica-podcast/message

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Mustafa Sherif. Innehållet i podden är skapat av Mustafa Sherif och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.