داستان ِاین اپیزود پیرامون نامه‌ای است که حدود هشتاد و یک سال قبل نوشته شده.

شما هم عادت دارید که سطرهایی از کتاب‌هایی که می‌خوانید را خط بکشید؟ اگر از این عادت‌ها دارید، قصه اپیزود سی و سوم پادکست انسانک برایتان نامأنوس نیست. کتابی را باز کردم و سطری از یک نامه را دیدم که سال‌ها قبل زیر آن خط کشیده‌ بودم و این سطر سرآغاز جوشش حرف‌هایی شد که در این اپیزود خواهید شنید.

موسیقی استفاده‌شده در اپیزود: اینجا کسی است پنهان – هژیرمهرافروز

برای مطرح کردن نظرات، سایت انسانک و کانال انسانک در خدمت شماست:

t.me/ensanak

www.ensanak.com

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Hesam Ipakchi. Innehållet i podden är skapat av Hesam Ipakchi och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.