تاریخ علم و اندیشه

آیا دانشمندان دوران اسلامی قبلا به نظریۀ تکامل داروین اشاره کرده بودند؟پیشنیه و بستر نظریۀ تکامل در اروپا چه بود؟چرا علمای مسلمان در دوران قاجار با علوم جدید مخالفت نکردند؟نخستین اشاره در متون فارسی به نظریۀ تکامل کی بود؟علمای شیعه چگونه با علوم جدید به ویژه تکامل داروین مواجه شدند؟گفتگوی علیرضا امتیاز با امیرمحمد گمینیویدئوی گفتگو در آپارات صدانتhttps://www.aparat.com/v/iYtk4(تصحیح یک اشتباه: مکانیک‌گرایی زادۀ قرن هفدهم میلادی است.)کتاب مواجهه با داروینhttp://kargadanpub.com/book/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8/

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Amir Gamini. Innehållet i podden är skapat av Amir Gamini och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.