تاریخ علم و اندیشه

آیا علم در ایران و جهان اسلام از قرن ششم هجری افول کرد؟آیا غزالی و اشاعره عامل افول علم بودند؟اگر علم در جهان اسلام افول نکرد، پس چرا علم در ملل اروپایی از جهان اسلام پیشرفته‌تر است؟سخنرانی امیرمحمد گمینی در گروه فلسفۀ علم دانشگاه شریفاردیبهشت 1399نظریه افول علم در جهان اسلام را نژادپرستان قرن نوزدهمی مثل ارنست رنان مطرح کردند و امثال دکتر صادق زیباکلام بدون هیچ آشنایی اولیه با ظرائف تاریخ علم در جهان اسلام عمومی‌سازی کردند.در این سخنرانی پیشینه این نظریه را خواهم کاوید، ویژگی هایش را بر خواهم شمرد و اشکالات اساسی آن را با مراجعه به متون پژوهشگران و نسخه‌های خطی به جا مانده از قرن‌ها پیش بررسی خواهم کرد..تا انتهای بخش پرسش و پاسخ بشنویدویدیوی سخرانیhttps://www.aparat.com/v/CnNTJ#ماچگونه‌ما‌شدیم؟#صادق‌زیباکلام#رضامنصوری

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Amir Gamini. Innehållet i podden är skapat av Amir Gamini och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.