در این قسمت از پادکست سینمایی پاپکورن تاک، اخبار زیادی، از جمله فیلم جدید اصغر فرهادی رو بررسی می‌کنیم.
فیلم‌های باحالی رو نقد بدون اسپویل کرده و در بخش آنالیز فیلم، سراغ یکی از سکانس‌های احساسی ارباب حلقه ها می‌ریم.

پادکست پاپکورن تاک رو در یوتیوب و یا برنامه‌های مطرح گوش دادن به پادکست، دنبال کنید:
https://li.sten.to/GCy5AHk

فیلم‌هایی که بررسی بدون اسپویل می‌کنیم:
Tom Clancy's Without Remorse (2021)
Rosemary's Baby (1968)
Dirty Harry (1971)
The Falcon and the Winter Soldier (2021)

فیلم‌هایی که هفته بعد می‌بینیم:
The Fly (1986)
Apocalypse Now (1979)
Frances Ha (2012)

فیلمی که هفته بعد آنالیز می‌کنیم:
The Tree of Life (2011)

Chapters:
00:00 Intro
03:58 News
15:06 Film Review
38:25 Film Analyse

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Popcorn Talk. Innehållet i podden är skapat av Popcorn Talk och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.