We have a Pastor on the pod chatting with us about being an Enneagram Type 3! Listen as we get a great perspective on how we can love the Type 3s in our life well!

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör cedarbayougrace. Innehållet i podden är skapat av cedarbayougrace och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.