منابع مکتوب:

Humankind: A Hopeful History(2020) BY Rutger Bregman- Bloomsbury Publishing


آدمی: یک تاریخ نویدبخش اثر روتخر برخمان - ترجمه مزدا موحد- نشر نو

تاریخ امید بخش نوع بشر اثر روتخر برخمان - ترجمه میرجواد سیدحسینی و سکینه تقی زاده - نشر پارسه


---

کارگردان صوتی: محسن رحمانی

گرافیست: حامد بهتاش

امور آی‌تی: علی آقایی

---


با تشکر از اسپانسر این اپیزود: طاقچه


با استفاده از کد تخفیفِ مخصوصِ مخاطبان رادیو راه، می‌تونید در هنگام تهیه اشتراک طاقچه بی‌نهایت از۳۰درصد تخفیف برخوردار بشید.


کد تخفیف: tgs1


دانلود اپلیکیشن طاقچه

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör رادیو راه. Innehållet i podden är skapat av رادیو راه och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.