In this special episode of The Apparently Parent Podcast, I'm sharing with you some of my thoughts as I arrive at the 40th year of my life. And, not by coincidence, it's also the 1st year anniversary of the podcast.

Support the show (https://www.paypal.com/paypalme/my/profile)

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Eran Katz. Innehållet i podden är skapat av Eran Katz och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.