Fader diakon Phillip Calington är vigd till diakon att tjäna de gammaltroende ortodoxa, eller gammalritualisterna, i Moskvas patriarkat. Dessa härstammar från en blodig schism i Ryssland på 1600-talet, där patriark Nikon införde liturgiska reformer som mötte motstånd, främst av prästen Avakum. En försoning har delvis ägt rum, och diakon Phillip tjänstgör i full kommunion med övriga ortodoxa kyrkan. Lyssna till vad de gammaltroende kan bidra för oss idag!

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Mikael Fälthammar. Innehållet i podden är skapat av Mikael Fälthammar och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.