ادعاهای تقلب دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا دقیقا چه بودند؟

بررسی علت شکست استراتژی ترامپ در طرح ادعای تقلب در انتخابات ۲۰۲۰ در گفتگو با وحید عابدینی٬ فعال مدنی و پژوهشگر سیاست خارجی ٬ و دانشجوی دکترای علوم سیاسی در دانشگاه بین المللی فلوریدا

:دسترسی به پادکست دایره شفافیت

🌐 Libsyn

🌐 Apple Podcasts

🌐 Namlik

🌐 CastBox

🆔Twitter

🆔Telegram

#شفافیت #انتخابات

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Kowsar Gowhari. Innehållet i podden är skapat av Kowsar Gowhari och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.