#74 Nullvisjon - om spedbarnsdødelighet, trafikkofre og selvmord. Tanker etter NSSF konferanse
Avsnitt

#74 Nullvisjon - om spedbarnsdødelighet, trafikkofre og selvmord. Tanker etter NSSF konferanse

Kan arbeidet med nullvisjonen i selvmord lære fra nullvisjon på andre områder?

 19. og 20. mai arrangerte NSSF (Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging) en nasjonal konferanse.

Nina og Anne deltok på den digitale konferansen sammen med ca 400 andre. 

I denne episoden samtaler vi om tanker vi har etter konferansen.

Her kan du få hjelp:  

- Trenger du akutt hjelp ring 113!

Kirkens SOS: Døgnåpen

kristetelefon, tlf 22 40 00 40

Mental Helse: Døgnåpen krisetelefon, tlf 11 61 23

LEVE: Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Legevakten: tlf 116 117

Kors på Halsen (Røde Kors): Lavterskel samtaletelefon for barn og unge under 18,  

Tel. 800 33 321  (Mandag til fredag, kl 14-20)

Stiftelsen Elpis Selvmordsforebygging

-arbeider for at selvmordsnære og deres pårørende får den hjelpen de trenger.

Stiftelsen Lillebrors Minne

-omsorg for etterlatte

#ikke1til #selvmord #åpenhetredderliv #ikkegiopp #selvmordspodden #selvmordsforebygging #endagavgangen #antistigma #nytthåp

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Selvmordspodden. Innehållet i podden är skapat av Selvmordspodden och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.