Vad kan vi egentligen veta om Gud utifrån kristen och muslimsk teologi? Vad säger de teologiska texterna och vilken roll spelar uppenbarelsen för hur vi förstår vem Gud är?

Utifrån de föreläsningar som Thomas Ekstrand och Mohammad Fazlhashemi höll vid konferensen Gudsbilder i förändring 27-28 oktober 2022 berättar de om kristna och muslimska gudsbilder och vad respektive tradition kan lära av den andre. I ett samtal med Maria Södling.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Svenska kyrkans enhet för forskning och analys. Innehållet i podden är skapat av Svenska kyrkans enhet för forskning och analys och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.