I avsnittet samtalar Kristina Helgesson Kjellin med Jonas Ideström om forskningsprojektet Kyrka i digitala rum som har genomförts i några församlingar i Stockholms stift. Vilka är erfarenheterna av att ha arbetat med digitala medier under pandemirestriktionerna? Vilka lärdomar finns det för kyrkan att dra av dessa erfarenheter? Och varför är det viktigt att se hur teologi och kommunikation hör ihop?

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Svenska kyrkans enhet för forskning och analys. Innehållet i podden är skapat av Svenska kyrkans enhet för forskning och analys och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.