Vilket inflytande på Svenska kyrkans liv under 1900-talet hade den högkyrkliga rörelsen? Hur växte rörelsen som en del av svenskt kyrkoliv fram? Vilka spänningsförhållanden gällande den egna självförståelsen och omgivningens reaktioner, mellan att uppfatta sig själv som traditionell och av andra som kontroversiell, fanns? I det här avsnittet samtal Karin Rubenson med Carl Sjösvärd Birger om hans avhandling ”Den katolicerande riktningen i vår kyrka – Högkyrklig rörelse och identitet i Svenska kyrkan 1909-1946”.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Svenska kyrkans enhet för forskning och analys. Innehållet i podden är skapat av Svenska kyrkans enhet för forskning och analys och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.