I avsnittet samtalar Kristina Helgesson Kjellin med professor Kajsa Ahlstrand om antologin ”Svensk mission och kyrkorna som växt fram” (red. Ahlstrand, Kajsa, Alvarsson, Jan-Åke, Janzon, Göran och Lundström, Klas). I samtalet reflekterar de kring det missionsarv som svenska kyrkor och samfund har och varför det är viktigt att kunskapen om den missionsverksamhet som har bedrivits inte faller i glömska. Är missionsverksamheten som har bedrivits ett arv för kyrkorna att vara stolta över? Vilka lärdomar finns det att dra? Och är ordet ”mission” ett önskvärt och relevant begrepp att använda sig av idag?

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Svenska kyrkans enhet för forskning och analys. Innehållet i podden är skapat av Svenska kyrkans enhet för forskning och analys och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.