Monster: DC Sniper

The fates of John Muhammad and Lee Boyd Malvo are now intertwined. We trace the dark path they took that lead to the first murder.

Learn more about your ad-choices at https://news.iheart.com/podcast-advertisers

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör iHeartRadio & Tenderfoot TV. Innehållet i podden är skapat av iHeartRadio & Tenderfoot TV och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.