Monster: DC Sniper

In 2006, John Muhammad and Lee Boyd Malvo confront one another for the final time in the Maryland trials. Investigators also learn more about the pair's initial plans. And a date is set for Muhammad's execution.

Learn more about your ad-choices at https://news.iheart.com/podcast-advertisers

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör iHeartRadio & Tenderfoot TV. Innehållet i podden är skapat av iHeartRadio & Tenderfoot TV och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.