Monster: DC Sniper

In the fall of 2003, Virginia attorneys prepared for the trials of John Muhammad and Lee Boyd Malvo. Prosecutors intended to sentence them both to the ultimate punishment.

Learn more about your ad-choices at https://news.iheart.com/podcast-advertisers

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör iHeartRadio & Tenderfoot TV. Innehållet i podden är skapat av iHeartRadio & Tenderfoot TV och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.