Monster: DC Sniper

On October 22nd, 2002, authorities in the D.C. Sniper investigation receive some crucial info. And police start to close in on the Snipers' vehicle.

Learn more about your ad-choices at https://news.iheart.com/podcast-advertisers

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör iHeartRadio & Tenderfoot TV. Innehållet i podden är skapat av iHeartRadio & Tenderfoot TV och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.