Digitalisering kan aldrig ersätta helt det fysiska mötet inom t ex vården. Däremot kan det underlätta i vardagen för både medarbetare i välfärden och invånare.

I det här avsnittet får vi träffa medarbetare på en UM Skåne online som tidigt så behoven av att öka tillgängligheten genom att finnas där de unga finns - på nätet. När UM Skåne online sjösattes 2017, som ett komplement till den fysiska mottagningen, blev det snabbt en succé.

Genom en videochatt får de unga rådgivning av en barnmorska, kurator eller sjuksköterska. Behövs prover tas bokas en tid på en mottagning. På sikt kommer online-verksamheten avlasta de fysiska mottagningarna och minska köerna. Men även om det går att se flera vinster har arbetet varit långt från oproblematiskt. Välkommen in och lyssna!

Nio strategier för att möta rekryteringsutmaningen: https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/personalochkompetensforsorjning/rekryteringsstrategierforvalfardsjobben.13423.html

 

 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör SKR. Innehållet i podden är skapat av SKR och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.