Hur flyttar vi fokus från barnkonventionen som ramverk, regler och lagar till att bli verktyg och praktiska tillämpningar som får barns rättigheter att genomsyra verksamheten i förskola och skola? Elevhälsopoddens Stefan Boström pratar med specialpedagogen och barnrättsstrategen Nilla Wikberg om barnkonventionens möjligheter att vara den plattform som ger barn och elever möjligheter att duga som de är, få bli sedda och lyssnade till. Samtalet leder in på olika delar i förskola- och skola där ett tydligare barnrättsperspektiv skulle utveckla det grundläggande arbetet. Exempelvis hur strategier som bildstöd eller olika stödstrukturer kan behöva tydligare vinkling ur barn- och elevperspektiv för att ge önskad effekt.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Stefan Boström. Innehållet i podden är skapat av Stefan Boström och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.