The Evolution of Torah: a history of rabbinic literature

The Rabbis were not only interested in compiling and interpreting the Mishnah. In this episode, we look at some examples of Midrash, rabbinic interpretation of the Bible to derive both legal and narrative insights. We also hear how study of Midrash experienced a renaissance in the hands of modern scholars and ask if genuine Midrash can be found after the rabbinic period.

Credits:
Produced by Rabbi Tim Bernard
Cover art: Rabbi Tim Bernard
Theme music: Stock media provided by u19_studios / Pond5

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör JTS. Innehållet i podden är skapat av JTS och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.