Understanding Perspectives

In this episode I talk about 2 perspectives of Matthew 25:46, 2 Thessalonians 1:9, Revelation 14:10-11, Hebrews 9:12, and Psalm 139:8. You can read all these verses at this link.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=matthew+25%3A46%2C+2+thes+1%3A9%2C+heb+9%3A12%2C+revelation+14%3A10-11%2C+Psalm+139%3A8&version=ESV

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Paul Mussell. Innehållet i podden är skapat av Paul Mussell och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.