We talked with Alan Nichol, Rasa CTO, about GPT-3, the future of bots, conversational interfaces, and why are developers excited about building their bots using an open-source foundation.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Botsociety. Innehållet i podden är skapat av Botsociety och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.