فرد در جامعه حقیقی هویت دیگری دارد و در فضای مجازی یکی دیگر.

احتمالاً شما هم برخوردهای زیادی با این افراد داشته‌اید و زیاد در شبکه‌های اجتماعی مختلف می بینید.

روز پدر است و همین موضوع را بهانه قرار دادم تا در مورد هویت های مجازی و شوعاف (شوآف) آن‌ها صحبتی داشته باشم، پس با من در این قسمت پادکست فلسفه‌های پوچ همراه باشید.


----------------------------------------

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وبلاگ شخصیم سر بزنید.


بلاگ:


aminiranpanah.com


این مطلب در بلاگم:


irpnh.ir/gsc78


---

Send in a voice message: https://anchor.fm/falsafehayepoch/message

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Amin IranPanah. Innehållet i podden är skapat av Amin IranPanah och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.