در خیلی از جاها می شنویم و شنیدم که دوران کتاب به سر آمده است و دیگر علاقه مند خاصی ندارد.

بویژه هنگامی که بحث به جایی می کشد که می خواهند بگویند محتوای متنی دیگر طرفدار ندارد می گویند: که افراد در این زمان حوصله کتاب خواندن ندارند به همین دلیل پس محتوای متنی هم نمی خوانند.

اما برای من هیچ چیز مثل کتاب نبوده و نخواهد بود به همین دلیل در این قسمت در مورد کتاب و اینکه نمرده است صحبت می کنم.


بلاگ:

http://aminiranpanah.com/

اینستگرام:

https://instagram.com/_u/amin_iranpanah


لینک این مطلب در بلاگم:

http://irpnh.ir/t2dss

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/falsafehayepoch/message

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Amin IranPanah. Innehållet i podden är skapat av Amin IranPanah och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.