این روزها انواع و اقسام چالش را شاهدیم. چالش های که هیچ معنی و مفهمونی پشت آنها نیست.

این نوع چالش ها که فقط برای خودنمایی و نشان دادن خود است برای همین به آنها چالش نمایشی می گویم.

اما چالش چطور باید باشد و مفهموم پشت چالش چیست؟


بلاگ:

http://aminiranpanah.com/

اینستگرام:

https://instagram.com/_u/amin_iranpanah


لینک این مطلب در بلاگم:

http://irpnh.ir/x1hwi

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/falsafehayepoch/message

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Amin IranPanah. Innehållet i podden är skapat av Amin IranPanah och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.