قسمت سیزدهم- آدریانوپل و امپراتور مغرور
Avsnitt

قسمت سیزدهم- آدریانوپل و امپراتور مغرور

با هجوم هون‌ها و شروع دوران مهاجرت‌های بزرگ، نظم حاکم بر اروپا و به خصوص حاشیه‌ی دریای مدیترانه در آستانه‌ی تغییر قرار گرفت. نخستین برخورد امپراتوری روم با بربرهای فراری از مقابل هون‌ها موضوع این قسمت ژرمانیاست.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Seyed Ebrahim Taghavi. Innehållet i podden är skapat av Seyed Ebrahim Taghavi och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.