قسمت چهاردهم- شاه ویزیگوت‌ها و یک امپراتوری سر پیچ تاریخ
Avsnitt

قسمت چهاردهم- شاه ویزیگوت‌ها و یک امپراتوری سر پیچ تاریخ

در دورانی سرنوشت ساز، نه فقط برای امپراتوری روم، بلکه تعیین کننده در مسیر تاریخ اروپا و جهان، هنگامی که مسیحیت جایگاه خود را به عنوان آیین مغرب زمین مستحکم می‌ساخت، گروهی از گوت‌های متحد با روم به دنبال جایگاه خود در امپراتوری بودند.

مسیر پر پیچ و خم سرنوشت ویزیگوت‌ها، به رهبری فرماندهی به نام آلاریک، از کرانه‌ی رود فریگیدوس در اسلوونی تا کرانه‌ی رود بوزنتو در جنوب ایتالیا داستان این قسمت ژرمانیاست.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Seyed Ebrahim Taghavi. Innehållet i podden är skapat av Seyed Ebrahim Taghavi och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.