فصل دوم- قسمت سوم- سرود نیبلونگ‌ها ۳
Avsnitt

فصل دوم- قسمت سوم- سرود نیبلونگ‌ها ۳

نبرد با شاهان ساکسونی و دانمارک

زیگفرید یک سال میهمان شاهان بورگوند بود، بدون آن که از هدف واقعی سفرش سخنی بگوید. در عوض وقتی، چنان که در آونتوره‌ی چهارم می‌خوانیم، دشمنان قصد حمله به گونتر می‌کنند، این زیگفرید است که با پیش آوردن دست دوستی گره از کار شاه بورگوندها می‌گشاید. این لطف زیگفرید و دِین گونتر به او، زمینه را برای شروع سلسله‌ای از رویدادها آماده می‌کند که تراژدی سرود نیبلونگ‌ها را پیش می‌برند.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Seyed Ebrahim Taghavi. Innehållet i podden är skapat av Seyed Ebrahim Taghavi och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.