The Malik Instruments Arabic Music Podcast

Join us for this episode of the Malik Instruments' Arabic Music Podcast where we explore how to choose the perfect Darbuka / Doumbek rhythm to play in any situation or circumstance. The Malik Instruments Arabic Music Podcast is a podcast sponsored by...

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Ibraheem Malik. Innehållet i podden är skapat av Ibraheem Malik och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.