Hjälp jag har Alzheimer

Vi lever allt längre, men blir bara sjukare. Hur kommer det sig?

I Sverige, liksom över hela världen, har övervikt och fetma ökat de senaste decennierna och trenden går mot mer stillasittande i vår vardag. Regeringen kraftsamlar nu genom att utse Johan Holmsäter, grundare av Friskis & Svettis, till ny Hälsoambassadör med uppgiften att göra svenska folket både rörligare och friskare.

”En del av svenska folket blir friskare, och en del blir allt sjukare”, berättar Johan Holmsäter i den här podden. ”Det är en form av ojämlikhet som jag vill göra något åt.”

Svaret, om man pratar med Johan, är att vi är livsstilsanalfabeter. Vi måste förstå hur vi kan hålla oss friska snarare än att söka det sjuka. I princip alla våra stora folksjukdomar har olika grader av påverkan från vår livsstil. Det gäller alltifrån diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer till Alzheimer.

I den här podden berättar Johan Holmsäter om hur vi hittar vår egen Hälsomotor, och om hur vi måste gå från sjuksystem till frisksystem. Och om hur de svåra åren på pojkhem när han var liten, präglat hans liv.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Henrik Frenkel. Innehållet i podden är skapat av Henrik Frenkel och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.