Framtida hot: Robusta beslut för framtida klimathot
Avsnitt

Framtida hot: Robusta beslut för framtida klimathot

Hur påverkar miljöhotet och ett förändrat klimat beslut?

Christoffer Wedebrand, analytiker, och Per Wikman-Svahn, forskare från KTH, är två av författarna till kapitlet Robusta beslut för hantering av ett förändrat klimat.

I ett 24 minuter långt avsnitt går de bland annat igenom:

  • Hur en liten havshöjning kan leda till att översvämningar som förr kom var hundrade år i framtiden kommer var tionde

Vilka metoder som går att använda för att försöka förutse klimathot

Varför vi inte ska vara rädda för osäkerheten

Den 20 januari lanserar FOI Strategisk utblick 9 med ett seminarium som webbsänds kl. 9.00–10.30. Samma dag går rapporten att ladda ned från foi.se.

 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Rapporterat. Innehållet i podden är skapat av Rapporterat och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.