Momenteel kan in Nederland alleen Nederlands gebruikt worden als voertaal in de dagopvang of op de peuterspeelzaal. Daar waar Fries of een erkende regionale taal wordt gesproken mag dat ook. Maar verder blijft het taalgebruik in de vele kindercentra in Nederland op een enkele uitzonderingen na het Nederlands. Dit gaat misschien veranderen. Want sinds 2018 doen verschillende kinderopvangorganisaties mee met een experiment van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarbij tot de helft van de opvangtijd een andere taal dan het Nederlands gesproken mag worden. In alle gevallen gaat het om het Engels. 
In deze aflevering van Kletsheads spreek ik met de onderzoeksteam die namens het ministerie de kinderen in deze meertalige dagopvangen en peuterspeelzalen volgt. We horen hoe de meertalige opvang vorm krijgt, hoe de kinderopvangorganisaties het aanpakken, en wat voor gezinnen hun kinderen naar zo'n opvang sturen. En natuurlijk hebben we het over misschien de belangrijkste vraag: levert het wat op?  Leren de kinderen nou eigenlijk Engels? En hoe verloopt de Nederlandse taalontwikkeling van deze kinderen: Blijft dit op peil? 
Podcast picnic: Josje, Sharon & Eva
Dr. Josje Verhagen is onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen en de Capaciteitsgroep Nederlandse Taalkunde. Zij doet onderzoek naar de taalontwikkeling van peuters en kleuters en de rol van het werkgeheugen hierbij.  Meer informatie over Josje’s veelzijdig onderzoek kun je vinden op deze website.  Zij was al eerder te horen op Kletsheads in de tweede aflevering van het eerste seizoen ("Zijn meertalige kinderen beter in communiceren?" ). Eva Vos is onderzoeksmedewerker in het project en is verantwoordelijk voor de coördinatie van de dataverzameling en de communicatie met de kinderopvangorganisaties en de ouders. Meer informatie over Josje, Eva en de rest van de team betrokken bij dit onderzoek vind je op de website van project MIND (Meertaligheid in Dagopvang  / Multilingualism in Daycare). 
De meertalige kinderopvang is onder andere bedoeld om kinderen die van huis uit alleen Nederlands horen een vliegende start te geven in het leren van een tweede taal, in dit geval het Engels. Het is dus een manier om als ouders je kind meertalig op te voeden al spreken jullie beide alleen Nederlands. Als je zelf heel goed Engels spreekt, kun je zelf ervoor kiezen om die taal met je kind te spreken. Dit doet onze Let's Klets gast, Marjolein Koster-Leppink.
Marjolein en zoontje, Owen
Marjolein is leerkracht Engels en werkt sinds 2016 als docent aan de lerarenopleiding aan de Hogeschool Windesheim. Ze is moedertaalspreker van het Nederlands maar heeft Engels gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en heeft toen al besloten om Engels met haar toekomstige kinderen te gaan praten. Inmiddels heeft ze een zoontje van bijna 2 jaar oud en met hem spreekt ze naast het Nederlands ook regelmatig Engels. In de rubriek Let's Klets horen we ook van Anna de Graaf, redacteur van de website meertalig.nl. Daar vind je veel informatie in het Nederlands over meertaligheid en meertalig opvoeden.
Nody
En last but certainly not least, onze Kletshead van de week dit keer is geen kind maar de 27-jarige Nody. Nody is in Nederland opgegroeid nadat zijn ouders uit Irak zijn gevlucht.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Kletsheads [Nederlandse editie]. Innehållet i podden är skapat av Kletsheads [Nederlandse editie] och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.