Overcoming Adversity

If we allow ourselves to be molded by His loving hands, Heavenly Father will be our Potter. He can make more of us than we can dream.

Support the show.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör BYU Speeches. Innehållet i podden är skapat av BYU Speeches och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.