Overcoming Adversity

Because God loves us, He will deliver to each of us customized challenges that will last "but for a small moment" to help us grow and progress.

Support the show.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör BYU Speeches. Innehållet i podden är skapat av BYU Speeches och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.