The past ten episodes have been driven by the question: Who killed Michael Francke? Here is a recapitulation of the players, timeline, evidence covered... And a huge development regarding Frank Gable’s fight for freedom.

Learn more about your ad-choices at https://www.iheartpodcastnetwork.com

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör iHeartRadio. Innehållet i podden är skapat av iHeartRadio och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.