Гэр бүлийн радио 104.5's Podcast

Төслийн таван үндсэн шат байдаг талаар өмнө нь ярьж байсан. Нэгдүгээрт нь эхлэх хэрэгтэй, хоёрдугаарт нь төлөвлөх хэрэгтэй гуравдугаарт нь гүйцэтгэх, дөрөвдүгээрт хянах, тавдугаарт хаах гэсэн таван үе шат бий. Үүнээс хамгийн чухал хэсэг болох гүйцэтгэх буюу бичиг баримтаа бүтцийн дагуу бүрдүүлэх явдал юм. Тэгвэл хэдэн алхамтай, ямар дэс дараалалтай, алхам бүрд юуг онцлон бичсэн байх шаардлагатайг өнөөдөр та мэдэх боломжтой.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Гэр бүлийн радио 104.5. Innehållet i podden är skapat av Гэр бүлийн радио 104.5 och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.