Episode:  1930erne
Avsnitt

Tale af statsminister TH. Stauning ved Rigsdagens åbning.

Statsminister THORVALD STAUNING, Socialdemokratiet, taler: Landets neutralitet anerkendt. Nu må vi vise upartiskhed. Ingen grund til bekymring. Men vanskeligheder med råstoffer, prisstigning, arbejdsløshed mm. Produktion og beskæftigelse må opretholdes i videst muligt omfang. Indgreb må tages under overvejelse. Regeringen truffet foranstaltninger m.h.t. Færøernes og Grønlands forsyning. Om ny beskatning. Der kræves samfundssind af alle. Almindeligt lovgivningsarbejde må i nogen grad hvile, dog forslag fra undervisnings-, handels-, social-, finans-, justits- og indenrigsministeriet. Den europæiske situation vil stille sine krav til os alle. Vi bør bevare vort land uskadt gennem krigen. Leve Danmark.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Jens Frederik Lawaetz, Bjerg, Bentzen, Mortensen, Aksel Dahlerup, Helper, Christian X, Fisker, Svend Carstensen, Niels Bukh, Jacob Tvedegaard, Jørgen Jørgensen, Thorvald Stauning, Niels Peter Fisker. Innehållet i podden är skapat av Jens Frederik Lawaetz, Bjerg, Bentzen, Mortensen, Aksel Dahlerup, Helper, Christian X, Fisker, Svend Carstensen, Niels Bukh, Jacob Tvedegaard, Jørgen Jørgensen, Thorvald Stauning, Niels Peter Fisker och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.