A Gnomish salvaging mission uncovers a new signal from a familiar voice. Is this the end? Is this the beginning? Is this worth your time? The answer to all three is YES! Azeroth Public Radio is coming soon and we can’t wait to meet you!

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Koltrane. Innehållet i podden är skapat av Koltrane och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.