I catch up with Fly Culture team member Adrian Grose-Hodge and talk about his fishing career through the rods he has owned.

From South America to the small streams of the UK I discover the journey his fishing career has taken along with what fishing means to him.

We also geek out on the nuances of different fly rods!


Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Pete Tyjas. Innehållet i podden är skapat av Pete Tyjas och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.