Get CE off your to-do list! Start earning your CE credits today at https://rdh.tv/ce 


The Importance of Taking Blood Pressure Readings of Every Hygiene Patient

By Raney Hatten, RDH


Original article published on Today's RDH: https://www.todaysrdh.com/the-importance-of-taking-blood-pressure-readings-of-every-hygiene-patient/


Get daily dental hygiene articles at https://www.todaysrdh.com

Follow Today's RDH on Facebook: https://www.facebook.com/TodaysRDH/

Follow Kara RDH on Facebook: https://www.facebook.com/DentalHygieneKaraRDH/

Follow Kara RDH on Instagram: https://www.instagram.com/kara_rdh/


Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Today's RDH. Innehållet i podden är skapat av Today's RDH och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.