Get CE off your to-do list! Start earning your CE credits today at https://rdh.tv/ce


Pediatric Care: How Breastfeeding Affects an Infant’s Oral Health

By Mandy Macachor, RDH, BS


Original article published on Today's RDH: https://www.todaysrdh.com/pediatric-care-how-breastfeeding-affects-an-infants-oral-health/


Get daily dental hygiene articles at https://www.todaysrdh.com

Follow Today's RDH on Facebook: https://www.facebook.com/TodaysRDH/

Follow Kara RDH on Facebook: https://www.facebook.com/DentalHygieneKaraRDH/

Follow Kara RDH on Instagram: https://www.instagram.com/kara_rdh/

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Today's RDH. Innehållet i podden är skapat av Today's RDH och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.