Get CE off your to-do list! Start earning your CE credits today at https://rdh.tv/ce


Habit Shift: Getting Dental Patients Back on Track after Lockdown

By Deirdre Anderson, RDH


Original article published on Today's RDH: https://www.todaysrdh.com/habit-shift-getting-dental-patients-back-on-track-after-lockdown/


Get daily dental hygiene articles at https://www.todaysrdh.com

Follow Today's RDH on Facebook: https://www.facebook.com/TodaysRDH/

Follow Kara RDH on Facebook: https://www.facebook.com/DentalHygieneKaraRDH/

Follow Kara RDH on Instagram: https://www.instagram.com/kara_rdh/

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Today's RDH. Innehållet i podden är skapat av Today's RDH och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.