پادکست صندوق: چطور از موسیقی لذت ببریم؟ (قسمت 6 - زمان در موسیقی: کسر میزان و ریتم)
Avsnitt

پادکست صندوق: چطور از موسیقی لذت ببریم؟ (قسمت 6 - زمان در موسیقی: کسر میزان و ریتم)

در قسمت ششم در خصوص اهمیت زمان در موسیقی صحبت خواهم کرد. واحدهای زمانی در موسیقی را معرفی خواهم نمود و سپس به تعریف کسرمیزان و اهمیت آن در موسیقی و ساخت ریتم خواهم پرداخت. با مثال‌های متعدد روش تشخیص کسرمیزان در یک قطعه موسیقی را به شما نشان خواهم داد و بعد به سراغ ریتم خواهم رفت. آن را تعریف می‌کنم و سپس چند ریتم مشهور موسیقی مدرن را با ذکر مثال‌هایی معرفی خواهم کرد.

ما را در اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör The Box. Innehållet i podden är skapat av The Box och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.