Deconstructing Finnegan's love of Hip Hop, Analyzing the NBA, Predicting the future of Fortnite, Recognizing the power of Work Ethic, Avoiding Spiritual Coves, and another juicy edition of “Who Do You Like, Who Do You Not Like, Who Did You Used To Like?”

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Aaron Sterling. Innehållet i podden är skapat av Aaron Sterling och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.