Ätstörd
1. Därför gör jag ätstörd, välkommen!
Avsnitt

1. Därför gör jag ätstörd, välkommen!

"Jag önskar att jag också hade Anorexia, då är man i alla fall smal”, är en kommentar jag fått höra många gånger och har alltid undrat hur man kan önska sig en ätstörning. Jag tycker mig se en romantisering av en dödlig sjukdom, jag känner därför ett ansvar att sprida den kunskap jag själv alltid saknat.

OBS:

Tidigt utsätts vi för skeva samhällsideal då det kryllar av falsk marknadsföring om hur vi bör leva och hur vi skall se ut för att uppnå perfektion, insida och utsida. Har man då en osäkerhet i sig själv eller gener för en allvarlig ätstörning så kan en enkel bantningskur leda till ett långt, utdraget lidande och psykisk ohälsa.

Alla har inte de fysiska skyddsmekanismer som krävs för att skydda sig själv från ett destruktivt beteende, hos dessa personer kan den där bantningskuren i värsta fall leda till döden, därför vill jag upplysa om allvaret.

- Jag vill prata med er som tillfrisknat från en ätstörning och lyfta era historier, främst i syfte att förhindra återfall och inspirera fler till att ta hjälp.

- Jag vill avromantisera bilden av att en ätstörning skulle vara något "fint" genom att lyfta de negativa konsekvenser en ätstörning och annat missbruk leder till.

- Jag vill minska skammen ätstörningar ofta medför genom samtal med anhöriga och drabbade, i de första avsnitten delar jag även min egen resa. Ingen skall känna sig ensam.

- Jag vill öka kunskapen genom att prata med behandlare och experter, dels om vad vi kan göra för att förebygga en ätstörning men också vad det finns för hjälp att få om du eller en anhörig redan insjuknat.

Kontakt: atstortsamhalle@gmail.com

Varmt välkommen till dig som lyssnar!

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Frida Källman. Innehållet i podden är skapat av Frida Källman och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.

Populärt på poddtoppen just nu