Benji was an idealistic young man full of hopes for his future…until the 2008 financial crisis left him jobless. At a loss for how to lead a good life and earn a living, he decided to join an alternative community, la ZAD, in the west of France.

A transcript of this episode is available at https://podcast.duolingo.com/french.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Duolingo. Innehållet i podden är skapat av Duolingo och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.